VCA Certificering

vca3VCA staat voor VGM Checklist Aannemers, waarin “VGM” Veiligheid Gezondheid en Milieu betekent.

Het VCA-certificaat is een nuttig middel om aan te tonen dat Schildersbedrijf J. de Groot Kampen B.V. voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

We streven naar een zo groot mogelijke veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel.

Aandachtsgebieden zijn onder meer:
  • Vermindering lichamelijke belasting door inkoop lichtere gereedschappen (bijv. aluminium trappen en ladders);
  • Verlagen belasting aan luchtwegen door inkoop van gezondheidsvriendelijke producten voor binnen gebruik;
  • Jaarlijkse keuring elektrisch materiaal en klimmateriaal (trappen, ladders en steigers);
  • Veiligheidsinstructies en trainingen aan alle medewerkers;
  • Koffers met veiligheidsmiddelen (pbm koffers);

Schildersbedrijf J. de Groot Kampen B.V. is sinds mei 2002 VCA* gecertificeerd. Dit betekentdat we jaarlijks gecontroleerd worden door een certificerende instelling inzake veilig werken.

De directie en de medewerkers hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor persoonlijke veiligheid, realiseren van verbeteringen, bescherming van (bedrijfs) eigendommen en milieu tijdens de uitvoering van onze activiteiten.

Voordelen voor U

Onze professionals voeren hun werkzaamheden uit met producten en applicatie methodes welke voldoen aan de laatste ontwikkelingen van techniek, veiligheid en milieu.

Door toepassing van deze huidige maatstaven bent U verzekerd van een optimaal resultaat, uitgevoerd met zorg en aandacht voor mens en omgeving.