Toekomst

Vanaf 2010 is er nieuwe europese regelgeving die de uitstoot van oplosmiddelen nog verder aan banden legt. De zogenomende VOS-regelgeving (Vluchtige Organische Stoffen).

Deze is bedoeld om luchtvervuiling door ozon tegen te gaan. De reductie van vluchtige organische stoffen moet de gezondheid van mens, dier en het milieu beschermen.

Voor de verfindustrie komt het er op neer dat met name het aandeel oplosmiddelen in de lakken, verven en beitsen omlaag moet.

De leveranciers geven aan dat de nieuwe producten in 2010 minimaal hetzelfde of zelfs een betere verwerkbaarheid, glansgraad, duurzaamheid en functionaliteit hebben als de huidige verfsystemen. Daarnaast zijn de nieuwe verfsystemen ook toepasbaar op de huidige verfsystemen.

Naast dat de schilder met deze verf nog beter het milieu beschermt tegen schadelijke stoffen verandert er voor de schilder weinig.