Meerjaren onderhoudsplan

Indien U geïnteresseerd bent kunnen wij een meerjaren onderhoudsplan voor het schilderwerk opstellen. In dit onderhoudsplan wordt op hoofdlijnen het te verwachten onderhoud aangegeven met hierbij een indicatie van de kosten. Dit plan wordt één keer per 2 jaar herzien, vanwege op voorhand moeilijk te voorspellen weersinvloeden, gebruikersintensiteit en eventuele verbouwingen van uw woning/bedrijf.