13% korting!

op uw schilderwerk

Europees Besluit van 15/09/09 – Het experiment van lage BTW voor arbeidsintensieve diensten, zoals schilder- en onderhoudswerk is gewijzigd. Vanaf heden geldt voor woningen ouder dan 2 jaar een BTW percentage van 6% in plaats van 19 %. Met “ woningen” worden hier onroerende zaken bedoeld die zijn bestemd voor particuliere bewoning. Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken en dergelijke behoren tot een woning als zij op hetzelfde perceel als de woning liggen. Garages die tot hetzelfde gebouwencomplex behoren als de woningen (bijvoorbeeld parkeergarages onder flatgebouwen die door particulieren worden bewoond) worden ook tot de woning gerekend. Voor de beoordeling of een woning minimaal 2 jaar oud is, is bepalend de begindatum van het bouwjaar volgens de gemeentelijke administratie op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken. Het bouwjaar van de woning is het jaar waarin de woning is opgeleverd, het begin van het bouwjaar is dan op 1 januari van het jaar van oplevering van de woning. Voordelen voor u Woningen ouder dan 2 jaar, bestemd voor particuliere bewoning, komen in aanmerking voor het lage BTW tarief van 6 % in plaats van het gebruikelijke 19 %. Dit geldt zowel voor het binnen- als het buitenschilderwerk. Al met al levert dit u een besparing op van 13 %. Om in aanmerking te komen voor het lage BTW tarief van 6 % download dan deze BTW-Ouderdomsverklaring